Ar 2019.gada 14.marta biedrības valdes sēdes lēmumu biedru nauda noteikta atkarībā no iepriekšējā gadā vidējā darbinieku skaita uzņēmumā.

līdz 10 ...            25  EUR gadā

līdz 25 ...            50  EUR gadā

līdz 75 ...           150 EUR gadā

vairāk kā 75 ... 250 EUR gadā

Bieru nauda jāieskaita 1 mēneša laikā no iestāšanās brīža. 

Share this page