Skolēnu darbs vasarā 2022

https://www.nva.gov.lv/lv/piedavaju-darbu-skolenu-vasaras-nodarbinatiba

https://www.nva.gov.lv/lv/piedavaju-darbu-skolenu-vasaras-nodarbinatiba

https://www.nva.gov.lv/lv/piedavaju-darbu-skolenu-vasaras-nodarbinatiba

Šovasar 2020. gadā - Stopiņu novada uzņēmējiem ir lieliska iespēja :

Atliek nebūt kūtriem un izmantot šo iespēju!

Aicinām Stopiņu novada uzņēmējus pieteikt darba vietas skolēniem jūlija un augusta mēnešos - lai vecinātu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, ar mērķi – apgūt noteiktas zināšanas un prasmes, kas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajiem skolēnu darba ierobežojumiem, un nav kaitīga skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai, Stopiņu novada domes pieņēma lēmumu 2020.gadā organizēt skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā sadarbībā ar Stopiņu novada uzņēmējiem.

Pasākums rada iespēju skolēniem iegūt darba pieredzi, sniedz izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, kā arī dot iespēju praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū.

Skolēnu vasaras nodarbinātība vispārējā kārtībā vasaras brīvlaikā sadarbībā ar Stopiņu novada uzņēmējiem tiek organizēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Stopiņu novada domes apstiprināto “Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā sadarbībā ar Stopiņu novada uzņēmējiem 2020.gadā”

. Aicinām uzņēmējus iepazīties un iesniegt pieteikumus līdz 15.jūnijam, pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT, pieteikumi jānosūta uz e-pastu: darbs.vasara@stopini.lv

Lai uzņēmējs pieteiktos uz Stopiņu novada domes līdzfinansējumu skolēnu vasaras darbam, uz e-pasta adresi darbs.vasara@stopini.lv jānosūta sekojoši dokumenti:

1. Pieteikums ;

2. Pretendenta piedāvāto darba vietu saraksts ;

3. Darba pienākumu apraksts – brīvā formā.

4. Dokumenta, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja paraksta tiesības, apliecināta kopija (informācija par paraksttiesīgajām personām, kura pieejama komercreģistrā, nav jāiesniedz).

Nodarbinātības Valsts Aģentūra (NVA) aicina darba devējus līdz 2019.gada 3.aprīlim pieteikt darba vietas skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā.

“Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī. Finanšu atbalsts pasākuma īstenošanai: 1.dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas; Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst izvirzītajām prasībām 1.ir reģistrēti saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita rakstura darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām; 2. var nodrošināt vismaz 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas skolēna atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku; 3. var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 4. var nodrošināt darba vadītāju, kurš pasākumā iesaistītajiem izglītojamajiem palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, veic darba laika uzskaiti, kontrolē izglītojamā darbu un nodrošina izglītojamā uzraudzību darba laikā (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem); 5. var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā; 6. var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā; 7. atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma” prasībām. Darba devējs var pieteikties, iesniedzot pieteikumu un pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu pasākumam tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam: 1) elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz Filiāles e-pastu; 2) klātienē NVA filiālē.

Share this page