Gada Uzņēmējs 2018

Gada Uzņēmējs 2018

Vēlamais iesnieguma paraugs:

 

STOPIŅU NOVADA UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA

Reģistrācijas Nr. 40008283498

Institūta iela 14/8, Ulbroka, Stopiņu novads, LV2130,

Tālrunis: +371 25647113; +371 29133822; +371 29464547;

e-pasts : stopinuuznemeji@inbox.lv

 

                                                                              Iesniegums

                                     Biedrības "Stopiņu novada uzņēmēju biedrība" valdei

 

 

Vēlos kļūt par “Stopiņu Novada Uzņēmēju Biedrības” (SUB) biedru.

Es ___________________________________________________________________________________

                                         ( pilnvarotās personas vārds , uzvārds ) ______________________________________________________________________________________

                                                        ( pilnvarotās personas amats ) ______________________________________________________________________________________

                                                        ( uzņēmuma pilns nosaukums)

* Reģistrācijas numurs ____________________________________________________________

* Juridiskā adrese __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

* Korespondences adrese _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

* E-pasts ____________________________________________________________________________

* Tālrunis ___________________________________________________________________________

* Biedra maksas apmērs mums ir pieņemams: _________ EUR

(Biedru nauda nosakāma atkarībā no iepriekšējā gadā vidējā darbinieku skaita uzņēmumā.)

līdz 10 ... 25 EUR gadā

līdz 25 ... 50 EUR gadā

līdz 75 ... 150 EUR gadā

vairāk kā 75 ... 250 EUR gadā

20______g. ______. ________________________             __________________________ (paraksts)

2018.g. .gada 3.oktobrī Stopiņu Novada Dome organizēja STOPIŅU NOVADA UZŅĒMĒJU TIKŠANOS, kurā viens no plāna punktiem - Stopiņu novada uzņēmēju biedrības dibināšana.

Stopiņu novada uznēmēju biedrības valdē ievēlēti 5 valdes locekļi. Par valdes priekšsēdētāju ievēlēts - V.Čakša. Valdes locekļi: Agnis Bērziņš, Džuljeta Āboliņa, Artūrs Skuja, Sarmīte Katkēviča.

SUB – Stopiņu Uzņēmēju Biedrība (abreviatūra un saīsinātais nosaukums) labprāt sadarbosies ar jebkuru Stopiņu novada juridisku vai fizisku personu (kura reģistrējusi savu darbību VID vai UR) , lai sasniegtu uzņēmēju kopīgos mērķus un kuram nav vienaldzīga uzņēmējdarbības attīstība mūsu Stopiņu novadā!

Share this page