UZŅĒMĒJU AKTIVITĀTES

Iepazīsim personīgi mūsu novada uzņēmējus!

 

RETROSPEKCIJA

 

12. jūnijā Stopiņu novada uzņēmēju biedrība (SUB) organizēja tikšanos ar Stopiņu novada pašvaldības vadītājiem un speciālistiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus. Piedalījās arī Ropažu novada uzņēmēju biedrības pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunāti aktuālie jautājumi par plānoto teritoriālo reformu, kā tas skar novadu teritorijas, un reformas ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi reģionālā un valstiskā mērogā. Uzņēmēju biedrības ir gatavas paplašināt savstarpējo sadarbību, lai kopīgi sasniegtu nospraustos mērķus. Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne iepazīstināja uzņēmējus ar pašvaldības budžeta iespējām 2019. gadā, finansējuma piešķiršanas izmaiņām un plānotajiem darbiem. Tikšanās notika vienā no Stopiņu novada tūrisma objektiem – “Krīvu” klēts. Saimnieki bija sarūpējuši gardu cienastu un atjautīgu orientēšanās spēli, ar kuras palīdzību varēja labi iepazīt lauku sētu un senlietu kolekcijas plašo piedāvājumu.

NOLEMTS : RĪKOT KOPĪGU TIKŠANOS VISU 3 PAŠVALDĪBU UZŅĒMĒJIEM Š.G. 8.JŪLIJĀ PLKST. 18.00 "PRIEDES KROGS", Brīvības gatve 440 (Brīvdabas muzejs).

Pieteikšanās : ropazu.uznemeji@gmail.com

Šā gada 26.martā Stopiņu Uzņēmēju biedrības (SUB ) jaunais biedrs - Roberts Kecko iepazīstināja mūs ar lietišķo apmācību spēļu izstrādes uzņēmuma - "Smart Games Club" darbu - organizējot praktisku nodarbību!

"Smart Games Club” ir uzņēmums, kas izstrādā iekšējo apmācību instrumentus – lietišķās apmācību spēles. Uzņēmuma darbības pamatā ir spēļu izgudrotāju lielā pieredze biznesa, psiholoģisko un izglītības spēļu radīšanā un vadīšanā.

Š.g.26.marts - lieliski kopā pavadīts laiks ! Paldies Robertam!

Uzņēmums ir gatavs izstrādāt individuāli uzņēmumam jaunu, unikālu spēli, kādas nebūs nevienam citam, jebkurā jūs interesējošā jomā, piemēram:

• Prasmju apmācības spēles (spēles, kas nepieciešamajai auditorijai māca prasmes;

• Procesu apmācības spēles (spēles, kas nepieciešamajai auditorijai māca procesus;

• Produktu apmācības spēles (spēles, kas nepieciešamajai auditorijai māca uzņēmuma produktus un to īpašības;

• Procesu apmācības spēles (spēles, kas nepieciešamajai auditorijai māca procesus;

• Prezentāciju spēles (spēles, ko dāvināt klientiem vai darbiniekiem;

Apbalvošana...

Pēc spēles nodemonstrēšanas uzņēmējiem varam secināt, ka :

1) esam visi savstarpēji tuvāk iepazinušies, atmosfēra ir draudzīga un esam pozitīvi uzlādēti! Pat tie skeptiķi, kuriem ne visai interesē un patīk spēles, pat tie uzslavē spēli un domā, ka arī gribētu tādu iegādāties!!!

2) Robertam uzrodas interesenti uzņēmēju vidū, kuri labprāt izmantotu “ Smart Games Club” piedāvājumu savos uzņēmumos.

Šā gada 21.februārī SIA “MARKO KEA" savā uzņēmumā rīkoja tikšanos Stopiņu novada uzņēmējiem.

"Marko KEA" ražotne Līčos

SUB valde pateicas visiem interesentiem, kuri bija atraduši laiku un atnākuši uz tikšanos SIA "Marko KEA" ražotnē. Uzņēmīgais Marko KEA izpilddirektors ĢirtsTorgans mūs sagaidīja viesmīlīgajās ofisa telpās. Pēc ekskursijas pa ražotni mēs kopīgi vēl pārrunājām aktuālākos SUB veicamos darbus.