PAR MUMS

Gada Uzņēmējs 2018

2018.g. .gada 3.oktobrī Stopiņu Novada Dome organizēja STOPIŅU NOVADA UZŅĒMĒJU TIKŠANOS, kurā viens no plāna punktiem - Stopiņu novada uzņēmēju biedrības dibināšana.

Stopiņu novada uznēmēju biedrības valdē ievēlēti 5 valdes locekļi. Par valdes priekšsēdētāju ievēlēts - V.Čakša. Valdes locekļi: Agnis Bērziņš, Džuljeta Āboliņa, Artūrs Skuja, Sarmīte Katkēviča.

SUB – Stopiņu Uzņēmēju Biedrība (abreviatūra un saīsinātais nosaukums) labprāt sadarbosies ar jebkuru Stopiņu novada juridisku vai fizisku personu, lai sasniegtu uzņēmēju kopīgos mērķus un kuram nav vienaldzīga uzņēmējdarbības attīstība mūsu Stopiņu novadā!