Gada Uzņēmējs 2018

2018.g. .gada 3.oktobrī Stopiņu Novada Dome organizēja STOPIŅU NOVADA UZŅĒMĒJU TIKŠANOS, kurā viens no plāna punktiem - Stopiņu novada uzņēmēju biedrības dibināšana.

Stopiņu novada uznēmēju biedrības valdē ievēlēti 5 valdes locekļi. Par valdes priekšsēdētāju ievēlēts - V.Čakša. Valdes locekļi: Agnis Bērziņš, Džuljeta Āboliņa, Artūrs Skuja, Sarmīte Katkēviča.

SUB – Stopiņu Uzņēmēju Biedrība (abreviatūra un saīsinātais nosaukums) labprāt sadarbosies ar jebkuru Stopiņu novada juridisku vai fizisku personu (kura reģistrējusi savu darbību VID vai UR) , lai sasniegtu uzņēmēju kopīgos mērķus un kuram nav vienaldzīga uzņēmējdarbības attīstība mūsu Stopiņu novadā!